Σήτες - κάθετες - οριζόντιες - ανοιγώμενες

Σίτες Κάθετης κίνησης

Σήτες: κάθετες, για κατοικίδια, συρμάτινες…....

Σήτες: κάθετες, οριζόντιες, plisse, σταθερές, με μοτέρ, για κατοικίδια, συρμάτινες….

Σήτες: οριζόντιες, plisse, για κατοικίδια, συρμάτινες....

Σήτες ανοιγώμενες τύπου πόρτας από την STYLETECH.

Απλά βαρετά κουνούπια και σκνίπες παντού, με απλά τσιμπήματα κουνουπιών, υπάρχουν κίνδυνοι μολύνσεως και βαριάς μόλυνσης,...